top of page

Sıkça Sorulan Sorular

PALYATİF NEDİR?

Latince kökenli olan "Palliate (Palliare)“sözcüğü koruyucu, hafifletici, yatıştırıcı, geçici çare ve de pelerinle örtmek anlamındadır.

Sağlık profesyonellerinin yardımlarına ihtiyacı olan bu hasta grubunu bir pelerin gibi sarıp sarmalayarak, yaşamının son zamanlarında onlara kaliteli bir yaşam ve onurlu bir ölüm sunması düşüncesiyle bu isim verilmiştir.

 

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Hastalığının ve tedavisinin ortaya çıkardığı semptomları azaltmak ve ortadan kaldırmak için sunulan bir hizmettir.

Palyatif bakım, hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şeklidir.

Palyatif bakım sadece hastayı değil hastanın yakınlarını da bakım sürecine katmayı hedefler.

Palyatif bakım sadece terminal dönemde verilmez.

Hastaya tanı konulduğu anda başlar, yaşamın son gününe kadar sürer.

Ölüm sonrası da ailenin desteklenmesini içeren bir yaklaşımdır.

Yaşamı desteklemekle birlikte, ölümü de doğal bir süreç olarak algılar.

Ölümü hızlandırma veya erteleme amacı taşımaz.

Aynı zamanda “destekleyici bakım” olarak da bilinir.

Palyatif bakım insanların yaşam kalitelerine etki ettiğinden her hasta yaşamının son günlerini kaliteli ve huzurlu geçirmelidir.

Bu nedenle palyatif bakım günümüzde insan hakları değerleri arasında yer almaktadır.

 

PALYATİF BAKIM NEREDE VERİLEBİLİR?

*Evde, *Hastanede,

*Poliklinikte, *Bakım merkezlerinde verilebilir

 

PALYATİF BAKIMA KİMLER İHTİYAÇ DUYAR?

ü Yaşamı tehdit eden bir hastalık tanısı almış

ü kanser tanısı almış,

ü ileri evre organ yetmezliği olan,

ü alzheimer, ALS, MS gibi nörolojik ilerleyici hastalığı olan hasta gruplarında

beslenmesi fiziksel ve nörolojik/psikolojik nedenlerle bozulmuş beslenme desteğine ihtiyaç duyan ve semptomatik (ağrı, bulantı, ishal, kabızlık, depresyon, uykusuzluk, iştahsızlık) tedavi ihtiyacı beliren hastalar palyatif bakıma ihtiyaç duyar.

 

PALYATİF BAKIM HİZMETİNİ KİMLER SUNMAKTADIR?

Palyatif Bakım Hizmeti multidisipliner ekip anlayışı ile gerçekleştirilir. Ekip içerisinde;

· Doktor (palyatif bakım uzmanları, medikal,onkologlar, algologlar vb.)

· Hemşire (palyatif bakım uzman hemşireler, klinik hemşireler)

· Diyetisyen

· Manevi Destek Uzmanı/din psikoloğu

· Psikiyatrist ve psikolog

· Sosyal hizmet uzmanları

· hastanın gereksinimlerine göre;

· Rehabilitasyon ekibi (fizik tedavi uzmanı),

· Diğer konsültan hekimler

· Gönüllüler

 

PALYATİF BAKIM HEMŞİRELERİNİ ÖZEL KILAN NEDİR?

Hedefi bireyin yaşamına günler değil günlerine yaşam katmak olan palyatif bakım hemşiresi hasta ve ailesini bir bütün olarak ele alır

ve tüm hastalık sürecinde hasta birey ve aileyi destekler.

Bu rollerini yerine getirirken hasta ve ailesinin kendine özgü olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Bu sebeple hemşirenin eğitim, tedavi, koordinasyon, bakım ve liderlik gibi önemli rolleri olmalıdır.

İletişim odaklı, hastalık değil hasta merkezli yaklaşım içersinde olmalıdır.

bottom of page